top of page
מבשרת ציון

מבשרת ציון

קאנטרי, מגורים ופארק ציבורי מבט לצפון

מגורים על הפארק

מגורים על הפארק

פייגין אדריכלים

שדרות הראל מבשרת ציון

שדרות הראל מבשרת ציון

מגורים פייגין אדריכלים

מגורים פייגין אדריכלים

מגורים פייגין אדריכלים

פארק, קאנטרי ומגורים מבשרת ציון

פארק, קאנטרי ומגורים מבשרת ציון

מבט לצפון מערב

פארק ציבורי מבשרת ציון

פארק ציבורי מבשרת ציון

אדריכל נוף עמי גבירצמן

מגורים מבשרת ציון

מגורים מבשרת ציון

פייגין אדריכלים

חלל מגורים

חלל מגורים

עיצוב פנים דנה אוברזון

פארק אשתאול

פארק אשתאול

ברעלי לויצקי כסיף אדריכלים

מרפסת נוף

מרפסת נוף

קאנטרי מבשרת איגרא אדריכלים

קאנטרי מבשרת איגרא אדריכלים

פסיפס גלובל פארק

פסיפס גלובל פארק

שימור על ידי רשות העתיקות 2/2 מ

AFI Palace Cotrocen

AFI Palace Cotrocen

MYS architects

פארק אשתאול

פארק אשתאול

ברעלי לויצקי כסיף אדריכלים

פארק אשתאול

פארק אשתאול

ברעלי לויצקי כסיף אדריכלים

פארק אשתאול

פארק אשתאול

ברעלי לויצקי כסיף אדריכלים

פארק אשתאול

פארק אשתאול

ברעלי לויצקי כסיף אדריכלים

תחנת דלק

תחנת דלק

צילום להמחשה בלבד

תחנת דלק פארק אשתאול

תחנת דלק פארק אשתאול

בראל אדריכלים

Vitosha Tulip Sofia

Vitosha Tulip Sofia

LP Consult architect

פארק עסקים רחובות

פארק עסקים רחובות

Jupiter City Pitest, RO

Jupiter City Pitest, RO

Existing wing

Jupiter City Pitest RO

Jupiter City Pitest RO

New wing 10,000 m2

Jupiter City

Jupiter City

New wing 10,000 m2

Jupiter City mall

Jupiter City mall

פיני וינברג אדריכל

view to New Yorker

view to New Yorker

פיני ויינברג אדריכל

קונקורד יסקי מור סיון אדריכלים

קונקורד יסקי מור סיון אדריכלים

קונקורד

קונקורד

יסקי מור סיון אדריכלים

פארק עסקים רחובות

פארק עסקים רחובות

פארק ויצמן

פארק ויצמן

זרחי אדריכלים

פארק ויצמן 22

פארק ויצמן 22

זרחי אדריכלים

PUZ Breccia Urbanistic

PUZ Breccia Urbanistic

Mark Segal Dov Yaffe arc

גלובל פארק 2

גלובל פארק 2

רכטר אדריכלים

גלובל פארק אטריום

גלובל פארק אטריום

רכטר אדריכלים

רמי ינובסקי

רמי ינובסקי

פרטי קשר

bottom of page