top of page

   רשימת פרויקטים (חלקית)

 

     ניהול פרויקטים ›   2013- 2016

 

 • ניהול תכנון תכנית אב נפת אשקלון, מענה לתכנית האסטרטגית לדיור של ממשלת ישראל 2017. התכנית משתרעת על שטח של כ 1,400 קמ"ר הכולל את הערים יבנה, אשדוד, אשקלון, שדרות, קרית גת קרית מלאכי ועוד 12 מועצות אזוריות ומקומיות. התכנית תאפשר תוספת 310,000 יח"ד לשנת היעד 2040 במרחב התכנון לקליטת כמליון תושבים חדשים בנוסף ל 440,000 התושבים כיום. 5 העוגנים בתכנית מגורים-תעסוקה-תחבורה ציבורית-מוסדות חינוך וציבור-איכות חיים.

 • ניהול תכנון סטטוטורי שכונות מגורים חדשות, אפרת מורדות מזרח כ 800 יח"ד, אבו גוש רובע צפוני 800 יח"ד רובע מערבי 600 יח"ד, אושרה בוותמ"ל 12/2017. גבעת זאב הרחבה 800 יח"ד. אבו גוש רובע דרומי כ 700 יח"ד מסחר תעסוקה ותיירות, אבו גוש מתחם המשטרה הבריטית שימור ותב"ע למלונאות תיירות ומסחר. 

 • פארק אשתאול למסחר ותעשייה: מתחם מסחרי מסוג פאואר-סנטר בשטח של כ 25,000 מ"ר, אולמות ארועים כ 4,500 מ"ר ואופציה להקמת שני בניני משרדים 10,000 מ"ר. ניהול ותיאום התכנון של הפרויקט מתחילתו, הקמת צוות היועצים, הובלת תהליך התכנון המפורט להיתרי בניה   ולביצוע, תיאום התכנון מול רשויות תכנון. יזם: חב' פארק מסחר ותעשיה אשתאול.

 • תחנת דלק ושטח מסחרי פארק אשתאול: ניהול תכנון סטטוטורי לתב"ע וכן תכנון מפורט להיתר-בניה ולביצוע של תחנת תדלוק, שירותי דרך ומסחר פארק אשתאול, 1,400 מ"ר.   יזם: חב' פארק מסחר ותעשיה אשתאול.

 • מתחם מגורים על הפארק  מבשרת ציון: 80 יח"ד ב 5 בניני מגורים, 6 קומות מעל מרתף חניה מקורה, בשטח כולל כ- 9,000 מ"ר. ניהול ותיאום התכנון המפורט להיתר-בנייה למכרז וביצוע, בחירת צוות יועצים וניהול המתכננים כולל חוזים וחשבונות. הצגה ותיאום הפרויקט ברשויות התכנון. יזם: י. ד. ברזאני

 • מבנה מסחר משרדים וספורט, קאנטרי מבשרת ציון: מתחם הכולל בריכת שחייה מקורה, חדרי כושר, שטחי מסחר בקומת קרקע וקומת משרדים / חדרי חוגים. וכן חניה תת קרקעית, בשטח כולל כ 13,000 מ"ר. ניהול ותאום התכנון המפורט להיתר-בניה, למכרזי קבלנים ולביצוע, הצגה ותיאום הפרויקט ברשויות התכנון. המזמין: י.ד. ברזאני

 • פארק ציבורי פתוח מבשרת ציון: ניהול ותיאום תכנון של פארק ציבורי אינטנסיבי בשטח של כ 12,000 מ"ר. ניהול ותאום תכנון, היתרי בניה, הצגת הפרויקט ברשויות והכנת מכרזי קבלנים לביצוע. יזם י.ד. ברזאני

 • אולם ארועים ושמחות קרית ענבים: מבנה וגן אירועים כולל מטבח בישול ושטחי שירות צמודים, בשטח כ 2,000 מ"ר. הקמת צוות יועצים, ניהול ותיאום התכנון המפורט להיתרי בניה וטיפול מול רשויות התכנון. יזם  י.ד. ברזאני

 • מבנה מרכזית בזק: הסבת מבנה מרכזית בזק בשטח של כ 1,700 מ"ר למבנה מסחר ומשרדים. ניהול ותיאום תכנון מפורט, היתרי בנייה ורשויות . יזם:  ברזאני

 

      תכנון סטטוטורי ›  בשנים  2001 - 2012 

 

 • תב"ע לשכונת מגורים חדשה: ארמון ההגמון נצרת, תב"ע 14169/ג. קרקע בשטח 179 דונם עם 432 יח"ד כולל מגרש   בשטח כ 12 דונם למבני ציבור משולבים בשצ"פ. ניהול תכנון סטטוטורי.

 •  תב"ע לתעשייה עתירת ידע ורב תכליתי: הרחבת פארק וויצמן, נס ציונה. תב"ע נס-123 בשטח 120 דונם עם זכויות בנייה 90,000 מ"ר, ניהול תכנון סטטוטורי ותכנון תשתיות.

 • תב"ע למגורים שכונה חדשה: בלוטשט, בוקרשט. מגרש בשטח 200 דונם, עם  300 יח"ד, צמודי קרקע ופיתוח, כולל תשתיות ומתקן טיהור שפכים עצמאי. תכנון יחידות המגורים וניהול תכנון סטטוטורי ותכנון תשתיות כולל היתרים לביצוע.

 • תב"ע למגורים שכונה חדשה: אינוקס, בוקרשט. מגרש בשטח 17.4 דונם. 6 מגדלים 15 קומות מעל 2 קומות מרתף חניה, 70,200 מ"ר בנוי עם 804 יח"ד, ועוד מבנה מסחרי של 1,800 מ"ר בשתי קומות וחניה צמודה. ניהול תכנון סטטוטורי.

 • תב"ע למגורים שכונה חדשה: על יער פיפרה, בוקרשט. מגרש בשטח  100 דונם, 26 מגדלים מעל 2 קומות מרתף חניה, עם 2,320 יח"ד, 230,000 מ"ר בניה.  ניהול תכנון סטטוטורי.  

 • תב"ע למגורים שכונה חדשה: בוולונטרי-אפומט, בוקרשט. מגרש בשטח 40 דונם, 350% זכויות בנייה, 140,000 מ"ר ב- 9 מגדלים עם  15-17 קומות על קומת ומרתף חניה תת קרקעי עם כ 600 מקומות חניה. עבור 1,250  יח"ד בשטח 115,000 מ"ר למגורים ועוד 12,000 מ"ר למבנה מסחרי וחניה תת"ק 100 מקומות,  וכן מבנה ציבור  2,000 מ"ר למעון ילדים. ניהול תכנון סטטוטורי.  

 • תב"ע למגורים שכונה חדשה: וולונטרי בי"ס אמריקאי, בוקרשט. מגרש בשטח 42.5 דונם, 350% זכויות, 149,000 מ"ר ב 11 בנינים  של 11-12 קומות מעל קומת מרתף חניה תת קרקעי, עבור 1,350 יח"ד. בפרויקט חניה אחת לכל דירה על ותת קרקעי.  ניהול תכנון סטטוטורי.

 • תב"ע למגורים שכונה חדשה: סולוויל, ריגה לטביה. מגרש בשטח 104 דונם, 14 מגדלים של 22 קומות, עם 2,200 יח"ד מעל 2 קומות מרתף חניה. וכן מתחם מסחרי בשטח 3,700 מ"ר. ניהול תכנון סטטוטורי.

 • שכונת מגורים חדשה: ויטושה גארדנס, סופיה בולגריה. מגרש בשטח 9,770 מ"ר. בנינים של 4 קומות מעל מרתף חניה תת קרקעי, עם 144 יח"ד. ניהול תכנון מפורט לביצוע ולווי ביצוע.

 • שכונת מגורים חדשה טובגו, ריגה לטביה. 7 בנינים  4 קומות מעל מרתף חניה תת קרקעי עם  147 יח"ד, תכנון מפורט לביצוע ולווי הביצוע.

 • תב"ע ובינוי מגורים: פראג, צ'כיה. 3 פרויקטים שונים עם 352 יח"ד מעל קומת מרתף חניה תת קרקעי, ניהול תכנון סטטוטורי וניהול תכנון מפורט לביצוע הבינוי.  

 

      תכנון מפורט וניהול הביצוע למבנים  ›  בשנים  2001 - 2012

 

 • מעונות סטודנטים האוניברסיטה העברית ירושלים: פרויקט מסוג BOT  עם 398 דירות ל 1,621 סטודנטים, 10 בנינים בשטח כללי  40,000 מ"ר. נציג היזם בפרויקט, ניהול תכנון מפורט ולווי הביצוע. (עד 10/2005).

 • בניין משרדים מס 7 פארק ויצמן: בנין משרדים ומעבדות ביו-טק בשטח  7,800 מ"ר 5 קומות מעל קומת מרתף חניה תת קרקעי,  תכנון מפורט לביצוע ולווי הקמה.

 • בניין משרדים מס 22 פארק ויצמן: בנין לחברות הי-טק שימוש רב תכליתי 5 קומות בשטח 8,500 מ"ר ומגרש חניה צמוד. ניהול תכנון מפורט לביצוע ולווי הביצוע כולל שטחי שוכרים.  

 • בנין משרדים קונקורד בני ברק: שלב א'. 12,000 מ"ר למשרדים ומסחר בקרקע, וחניה תת קרקעית בשטח 18,000 מ"ר. ניהול תכנון מפורט לביצוע ולווי הביצוע כולל שטחי שוכרים. 

 • בנין משרדים גלובל פארק לוד: 5 קומות בשטח 12,500 מ"ר ומגרש חניה על קרקעי חניה צמוד, ניהול תכנון מפורט לביצוע ולווי הביצוע כולל שטחי שוכרים. 

 • מבנה חניה על קרקעי ותשתיות פארק ויצמן: מבנה דו קומתי לחניה בשטח  5,000 מ"ר. ניהול  תכנון מפורט לביצוע, העתקת תשתיות קיימות, מכרז קבלנים ולווי הקמה.

 • פארק עסקים רחובות שלב ב' ו ג': מבנה של 4 קומות כולל מיסעה פנימית לרכב בקומות עד גג הבניין, המבנה משמש לתעשייה קלה ומעבדות ביו-טק בשטח כולל 22,000 מ"ר, ניהול תכנון מפורט לביצוע ולווי הביצוע והאכלוס.

 • ניהול תכנון וביצוע של בינוי שטח שוכרים: בכל בניני המשרדים הנ"ל בהיקף של 40,000 מ"ר

 • אפי פאלאס, קוטרוצ'ן בוקרשט: קניון בשטח 230,000 מ"ר ברוטו ועוד 85,000 מ"ר חניה. ניהול תכנון מפורט לביצוע, מכרז קבלנים.

 • אפי פאלאס פרדוביצה, צ'כיה: קניון בשטח 18,000 מ"ר ברוטו ועוד 22,000 מ"ר חניה תת קרקעית. ניהול תכנון מפורט לביצוע.

 • תוספת לקניון קיים, פיטשט, רומניה: הקמת אגף בשטח 10,000 מ"ר כולל תשתיות וחניה 6,000 מ"ר. ניהול תכנון מפורט לביצוע, מכרזי קבלנים, לווי הביצוע.

 • בניין משרדים ג'ורגיו אנסקו, בוקרשט: בנין משרדים 10,000 מ"ר ניהול תכנון מפורט לביצוע.

 • מבנים לשימור מחמיר בתל אביב, רח' תרס"ט ורח' נחמני. ניהול תכנון מפורט לביצוע

 • מבנה לשימור מחמיר רח' בלנארי, בוקרשט. תכנון מפורט לביצוע.

bottom of page